ASC və QSC açmaq

ASC və QSC açmaq qeydiyyatını bizə həvalə etməklə, vaxt və puldan qənaət etmiş olacaqsınız.

ASC və QSC açmaq

ASC və QSC açmaq | ASC və QSC necə aça bilərəm?

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 98-ci maddəsinə əsasən, cəmiyyət nizamnaməsində hüquqi şəxs və ya hüquqi vəziyyətdən başqa, nizamnamə kapitalının həcmi, səhmin nominal dəyəri və səhmlərin sayı kimi əsas məlumatlar göstərilməlidir. Səhmdar cəmiyyətləri tərəfindən yalnız onların hüquqi sənədlərindən səhmlərin çıxarılması icazə verilir. Səhmdar cəmiyyətinin əmlakı, səhmlərin yaranmasından, maliyyə fəaliyyətindən və digər qanunla qadağan olunmayan mənbələrdən əldə olunur. Səhmdar cəmiyyətləri açıq (ASC) və qapalı (QSC) olmaqla iki növə bölünür:

Firma adında səhmdar cəmiyyətinin adı ilə birlikdə “açıq tip” və ya “qapalı tip” ifadələri göstərilməlidir.

Cəmiyyət Nizamnamə fonunun minimal həcmi qanunun 17-ci maddəsinə əsasən açıq tipli cəmiyyətlər üçün 10 milyon manat, qapalı tipli cəmiyyətlər üçün isə 5 milyon manat təyin olunur.

AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏT

• İştirakçılar səhmləri digər səhmdarların razılığı olmadan özgəninkiləşdirə biləndə, bu ASC hesab olunur;

• Bu cəmiyyət səhmlərin açıq abunə verilməsini həyata keçirir, yəni onların açıq şəkildə satışını təşkil edir;

• ASC-də səhmlərə abunə olmaq üçün təklif təsisçilər tərəfindən təyin edilir və cəmiyyət səhmlərini özü, banka və ya birjada satmaq hüququna malikdir;

• Səhmlərə abunə olmaq barədə məlumatlar kütləvi mətbuatda dərc olunmalıdır və abunə olma müddəti 6 ayı keçməməlidir;

• ASC illik hesabat və maliyyə hesabatlarını (mikro və kiçik sahibkarlıq subjektləri daxil) hər il bütün iştirakçılara dərc etməlidir.

QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏT

• Səhmlər yalnız təsisçilər arasında bölüşdürülür və onların əksəriyyəti təsisçilərin razılığı ilə özgəninkiləşdirilə bilən cəmiyyətlər QSC olaraq tanınır;

• QSC səhmlərin açıq abunə verilməsini təşkil edə bilməz və ya onları əldə etmək üçün digər şəxslərə məhdud edilməz;

• Səhmləri yalnız təsisçilər arasında və ya öncədən müəyyən edilmiş digər şəxslər dairəsində satıla bilər;

• QSC səhmləri təsisçilər arasında bağlanmış müqavilə əsasında əldə edilir;

• Cəmiyyət illik hesabat və mühasibat balansını hər il bütün iştirakçılara dərc etməlidir;

• QSC iştirakçılarının minimal sayı həddi 50 fiziki və hüquqi şəxs kimi müəyyən edilir;

• QSC-nin nizamnamə kapitalının minimal həddi 2000 manatdır.

Xidmətidən yararlanmaq elektron üçün elektron ərizə formasını dolduraraq sürətli sorğu göndər

İndi Əlaqə Saxlayın

Daha ətraflı məlumat və pulsuz konsultasiya əldə etmək üçün müraciət edə bilərsiniz.

International Consulting Group
Yeni nailiyyətlərə çatmağa hazırsınız?
Gəlin yola birlikdə addımlayaq.