Xidmətlər - International Consulting Group Xidmətlər

Mühasıbatlıq Xidmətləri

Mühasibat uçotunun dəqiq, düzgün və səffaf qurulması böyüklüyündən asılı olmayaraq bütün biznes sahələri üçün vacibdir. Belə ki, mühasibat uçotu istənilən biznesin təməlidir. Təcrübəli əməkdaşlarımız biznesinizin təməlini möhkəmlətməkdə Sizə köməklik göstərməyə hazırdılar.

Xidmət Növləri

• İlkin sənədlərin emalı və müxabirləşmənin bərpa olunması
• Çatışmayan ilkin sənədlərin bərbası və ya yaradılması
• Mövcud registrların yoxlanması, bərpası və çatışmayan registrların yaradılması
• Vergilər və ödənişlərin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması, vergi bəyannamələrinin hazırlanması
• Bərpa olunmuş sənədlərin vergi orqanlarına təqdim olunması
• Mühasibat uçotu ilə bağlı konsultasiya

Maliyyə, idarəetmə və nəzarət sistemlərinin qurulması biznesin aparılmasında mühüm rol oynayır, çünki o, gəlir və xərcləri izləməyə, qanuna uyğunluğun təmin olunmasına kömək edir.

Maliyyə Uçotunun Təşkili

Xidmətlərimiz
 • Maliyyə vəziyyəti;
 • Maliyyə nəticələr;
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında.
 • Maliyyə nəticələri Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda öz əksini tapır.Maliyyə vəziyyətini təhlil etmək üçün Balans hesabatı və Kapital dəyişiklikləri haqqında hesabatdan istifadə edilir.
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə göstəricilər isə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda öz əksini tapır.
 • Bu hesabatlar demək olar ki,bütün xırda və iri şirkətlər tərəfindən tərtib olunur.
 • Beynəlxalq uçot və hesabat sistemində maliyyə hesabatının elementləri beş yerə bölünür:
 • Aktivlər (assets);
 • Öhdəliklər (liabilities);
 • Xüsusi kapital (equity capital),yaxud xalis aktivlər (net assets);
 • Gəlirlər (income);
 • Xərclər (expenses).
Vergi Məsləhət Xidməti

International Consulting Group olaraq biz illərin verdiyi təcrübəmizə əsaslanaraq ixtisaslaşmış vergi xidmətlərimizlə korporativ müştərilərimizin yanındayıq. Biz müştərilərimizi vergi və hüquq sahəsində əhəmiyyətli dəyişikliklər barədə daimi olaraq məlumatlı saxlayırıq və bundan ötrü müntəzəm vergi və hüquq yeniliklərini hazırlayırıq.

Vergi Məsləhət Xidməti

Xidmətlərimiz
 • Aylıq və rüblük hesabatların tərtibi
 • Statistika hesabatlarının tərtibi
 • Mənfəət vergisi və gəlir vergisi bəyannaməsinin yazılması
 • Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin yazılması
 • Vahid rüblük bəyannamə və buna bənzər xidmətlər
 • ƏDV, sadələşdirilmiş və sair vergi hesabatların hazırlanması
 • E-Qaimələrin tərtibi
 • Kapital bazarlarına və birjalara çıxış
 • Borc və aksiya üzrə pul yığımı
 • Birləşmə və satınalma
 • Biznesin satış və ləğvolunma üçün hazırlanması
 • Lazımi təftiş üçün tədqiqatların aparılması
 • Sövdələşmələrə dəstək xidmətləri
 • Vasitəçilik
 • Razılaşmadan sonrakı inteqrasiya və dəstək

İndi Əlaqə Saxlayın

Daha ətraflı məlumat və pulsuz konsultasiya əldə etmək üçün müraciət edə bilərsiniz.

International Consulting Group
Yeni nailiyyətlərə çatmağa hazırsınız?
Gəlin yola birlikdə addımlayaq.