Audit xidməti

Audit xidməti, Audit xidməti alınması, Audit xidmətləri. ICG olaraq müştərilərimizə xidmət göstəririk. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın.

Audit xidməti

Audit xidməti | Audit xidməti alınması | Audit xidmətləri

Mühasibat auditinin doğru və dürüst icrası, audit xidməti, əmtəə istehsalı, satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan şirkətlər üçün əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu, mühasibat və maliyyə hesabatlarının dəqiqliyini yoxlamaq və müştərilərimizə risklərin qarşısını almaq üçün köməklik etmək deməkdir. Biz, “İnternational Consulting Group” olaraq, aşağıdakı audit xidməti təklif edirik:

1. İllik maliyyə (mühasibat) hesabatlarının auditinin icrası Azərbaycanın milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun maliyyə (mühasibat) auditinə daxil olur.
2. Beynəlxalq maliyyə uçot standartlarına uyğun maliyyə hesabatının auditinin aparılması.
3. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi və nəzərdən keçirilməsi.
4. Maliyyə təsərrüfat əməliyyatlarının vergi qanunvericiliyinə uyğunluğunun yoxlanılması.

Bizim audit xidmətlərimiz mühasibat və maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünü yoxlamaqla yanaşı, şirkətin maliyyə vəziyyətini və hesabat nəticələrini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından nəzərdən keçirir və hesabatların dolğun və dəqiq əks etdirilməsinə zəmin yaradır.

Əlavə olaraq, "İnternational Consulting Group" şirkəti aşağıdakı audit xidmətlərini də təklif edir:

1. Nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının təsdiqi.
2. Emissiya paketi üzrə rəy.
3. Vergi bəyannamələri üzrə rəy.
4. Dövlət satınalmalarında iştirak edən müəssisələrlə bağlanan müqavilələr üzrə rəy.
5. Aidiyyatı olan şəxslərlə bağlanan müqavilələr üzrə rəy.
6. Daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi.
7. İnformasiya sistemləri və nəzarət sisteminin təftişi.
8. Xüsusi təyinatlı hesabatlar və tapşırıqlar üzrə rəy.

Hesab edilməlidir ki, mühasibat auditinin məqsədi, şirkətin uğurlarına təsir edən amilləri aydın baxış əldə etmək və səhmləri, buraxılmışları və saxtakarlıqları müəyyən etməkdir. Biz, “İnternational Consulting Group” olaraq, müşahidə etdiyimiz audit xidmətləri ilə müştərilərimizin tələblərinə və tələblərinə cavab verməyə çalışırıq.

Audit xidməti haqqında məlumat

Audit xidmətləri və audit edilmiş maliyyə hesabatları, hər bir iş sahibi, idarəçi, biznes əməkdaşı, investor və digər maliyyə hesabatları istifadəçiləri üçün çox əhəmiyyətlidir. Müstəqil audit prosesi və auditor rəyi, maliyyə hesabatlarının doğruluğu haqqında güvəni təmin edir, bu isə iş insanlarına, investorlərə və digər istifadəçilərə əminlik hissi verir. Auditin nəticələri əsasında, müəssisənin maliyyə uçotu, maliyyə hesabatçılığı və daxili nəzarət sistemindəki cəhətdən səhvləri və uyğunluqları təhlil edə bilərsiniz.

Audit zamanı bizim işimiz sadəcə maliyyə hesabatlarına nəzarət etmək deyil, həmçinin iş əməliyyatları zamanı mövcud olan riskləri müəyyənləşdirmək və idarə etmək üçün müşavirlik verərək məhdudiyyətlərlə məşğul olmaqdır.

Audit xidmətlərimiz aşağıdakıları əhatə edir:
– Maliyyə və iqtisadiyyat sahəsində audit
– Şirkətin iş gücünün təhlili
– Milli və beynəlxalq maliyyə uçot standartlarına uyğun audit
– Daxili audit xidmətləri
– Maliyyə hesabat göstəricilərinin doğruluğunun təsdiqi
– Debitor və kreditor borclarının təhlili və analizi
– Maliyyə xərclərinin optimal dərəcədə olub-olmamasının araşdırılması

Biz İCG.AZ olaraq, şirkətlərin inkişafına kömək edirik, risklərin idarə edilməsində və günlük audit proseslərində dəstək göstəririk. Biz hər audit prosesində tam maddi məsuliyyət daşıyırıq.

Xidmətidən yararlanmaq elektron üçün elektron ərizə formasını dolduraraq sürətli sorğu göndər

İndi Əlaqə Saxlayın

Daha ətraflı məlumat və pulsuz konsultasiya əldə etmək üçün müraciət edə bilərsiniz.

International Consulting Group
Yeni nailiyyətlərə çatmağa hazırsınız?
Gəlin yola birlikdə addımlayaq.